Education

Message for Public : Proposals for New Constitution

Message for Public : Proposals for New Constitution
Message to Public 
Proposals for New Constitution 
මහජනයාට දැනුම් දීම 
නව ව්‍යවස්ථාව සඳහා යෝජනා 
பொதுமக்களுக்கு அறிவித்தல் 
புதிய அரசியலமைப்பிற்கான ஆலோசனைகள் 
Closing Date 30 Nov 2020

Source:Gruruwayala.lk