Education

Special Message : Admission to National Schools (Intermedaite Classes)

Special Message : Admission to National Schools (Intermedaite Classes)

Admission of students for the intermediate classes in all National Schools, suspended until further notice: Ministry of Education

-Newswire.lk-

கல்வி அமைச்சின விசேட அறிவிப்பு
நாட்டின் அனைத்து தேசிய பாடசாலைகளுக்குமான இடைநிலை வகுப்புகளுக்கான மாணவர் அனுமதி மறு அறிவித்தல் வரை தற்காலிகமாக நிறுத்தப்படுகின்றது.

Source:Gruruwayala.lk