Education

Stay Safe Sri Lanka : COVID Tracer

Stay Safe Sri Lanka : COVID Tracer

Details available in English/ Sinhala/ Tamil

Stay Safe SriLanka COVID Tracer 
Scan QR Code When Entering to Places 
ස්ථානයකට ඇතුළු වන හෝ පිටවන සෑම 
විටම QR කේතය ස්කෑන් කරන්න 
இடங்களுக்குள் நுழையும்போது QR 
குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்யுங்கள்

Sign in process only for businesses and organizations. Pepoples need to scan their QR Code when entering to those places. No more pen & paper work needed.

Who can use the Stay Safe Covid Tracer
 • Private Businesses

 • Government Offices

 • Places of Worship

 • Transport Services

How you can help
Always use stay safe Sri Lanka COVID Tracer to submit your details when visiting any location
Submit Correct Details and avoid misleading information and trace effectively.


සුවෙන් සිටිමු කොවිඩ් ට්‍රේසර් මෘදුකාංගය කා සඳහාද?

 • පෞද්ගලික ව්‍යාපාරික ස්ථාන
 • රාජ්‍ය ආයතන
 • ආගමික ස්ථාන
 • ප්‍රවාහන සේවා

ඔබ කිසියම් ස්ථානයකට ඇතුළු වන හෝ පිටවන සෑම විටම QR කේතය ස්කෑන් කිරීම තුළින් හෝ 1919 වෙත කෙටි පණිවුඩයක් යැවීම මගින් හෝ ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය / විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය අදාළ ආයතනය වෙත ලබා දීම සිදු කිරීම තුළින් ඔබේ විස්තර පද්ධතියට ඇතුලත් කරන්න.
ඔබ කිසියම් ස්ථානයකට පැමිණි සහ පිටවූ වේලාවන් එම ස්ථානයම වෙත අන් අය පැමිණි සහ පිටවූ වේලාවන් සමඟ සංසන්දනය කෙරේ
වෛරසය වැලදී ඇති පුද්ගලයෙකු එම අවස්ථාවේදී එම ස්ථානයේ සිටියේ නම් ඔබට ඒ බව දන්වනු ලැබේ
අදාළ දැනුම් දීමෙන් පසු ස්වයං නිරෝධායනය ඇතුළුව වෛරසය පැතිරීම වළක්වා ගැනීම සඳහා ගත යුතු සියළු පියවර ගන්න

සුවෙන් සිටිමු කොවිඩ් ට්‍රේසර් මෘදුකාංගය ඔබට ප්‍රයෝජනවත් වන්නේ කෙසේද?

 • ඔබ කොවිඩ් 19 අසාදිතයෙකු වෙත නිරාවරණය වූ විට ඒ බව දැනුවත් වීම සඳහා
 • ඔබ ඇතුළුවන සෑම ස්ථානයකටම ඔබගේ විස්තර ඉක්මන්ව නිවැරදිව හා සෞඛ්‍යාරක්ෂිතව ලබා දීම
 • ඔබ පළමු වර පමණක් ඔබගේ විස්තර ඇතුළත් කළ යුතු අතර ඉන් පසු ඔබගේ ජාතික හැඳුනුම්පත් අංකය හෝ විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අංකය ඇතුළත් කිරීම පමණක් සෑහේ
 • QR ස්කෑන් පහසුකම ඔබට ප්‍රමාදයකින් තොරව අදාළ ස්ථානයට ඇතුළුවීමටත් පිටවීමටත් අවස්ථාව ලබාදේ
 • ඔබ සතුව SMART ජංගම දුරකතනයක් නැතිනම් කෙටි පණිවුඩ හරහා ඔබගේ විස්තර ඇතුළත් කළ හැක

பாதுகாப்பான COVID ட்ரேசரை யார் பயன்படுத்தலாம்?

 • தனியார் வணிக நிலையங்கள்
 • அரச நிறுவனங்கள்
 • வழிபாட்டுத் தலங்கள்
 • போக்குவரத்து சேவைகள்
 1. QR குறியீட்டை ஸ்கேன் செய்வதன் மூலம் அல்லது 1919 க்கு ஒரு குறுந்தகவல் அனுப்புவதன் மூலம் அல்லது ஒவ்வொரு முறையும் நீங்கள் ஒரு இடத்திற்குள் நுழையும் போது, வெளியேறும் போது உங்கள் அடையாள அட்டை / பாஸ்போர்ட் எண்ணை சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனத்திற்கு வழங்குவதன் மூலம்
 2. ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்திற்கு நீங்கள் வருகை தந்து புறப்படும் நேரங்கள், மற்றவர்கள் வந்து அதே இடத்தில் இருந்து புறப்படும் நேரத்துடன் ஒப்பிடப்படுகின்றன
 3. பாதிக்கப்பட்ட நபர் அந்த நேரத்தில் இருந்திருந்தால், உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்
 4. தகுந்த நடவடிக்கை எடுத்த பிறகு, சுய தனிமைப்படுத்தல் உட்பட வைரஸ் பரவாமல் தடுக்க தேவையான அனைத்து நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்படும்
கோவிட் தடமறிதல் மென்பொருள் உங்களுக்கு எவ்வாறு பயனுள்ளதாக இருக்கும்?
COVID-19 இனால் பாதிக்கப்பட்ட நபர்களுடன் நீங்கள் தொடர்புபட்டிருந்தால், அது சம்பந்தமாக உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படும்
நீங்கள் செல்லும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் உங்கள் விவரங்களை துல்லியமாக வழங்கவும்
உங்கள் விவரங்களை ஒரு முறை சேமித்து, உங்கள் என்.ஐ.சி அல்லது பாஸ்போர்ட் எண்ணைக் கொண்டு செக்-இன் / செக்-அவுட் செய்யுங்கள்
QR ஸ்கேன் வசதியானது தாமதமின்றி உடனடியாக செக்-இன் செக்-அவுட்டை அனுமதிக்கிறது
உங்களிடம் ஸ்மார்ட் மொபைல் போன் இல்லையென்றால், உங்கள் விவரங்களை எஸ்எம்எஸ் வழியாக உள்ளிடலாம்

for more details Click Below

In Sinhala

in English

In Tamil

Source:Gruruwayala.lk