Education

Students Tracking System (GCE A/L and Scholarship) : Education Ministry

Students Tracking  System  (GCE A/L and Scholarship) : Education Ministry

2020 උසස් පෙළ විභාගයට / 05 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටින සිසුන්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීම

2020 உயர்தர மற்றும் ஐந்தாம் தர புலமைப் பரிசில் பரீட்சைக்குத் தோற்றும் மாணவர்களின் தகவல்களை பெற்றுக்கொள்ளல்


கல்வி அமைச்சுSource:Gruruwayala.lk